თეზაურუსიd

Diacritical

დიაკრიტიკული. მსაზღვრელი, რომელიც აღწერს ერთი ცალკეული ნიშნის ღირებულების განსხვავებას სხვა ნიშნებისგან. ეს სემიოლოგიური ტერმინი ეკუთვნის შვეიცარიელ ენათმეცნიერს ფერდინანდ დე სოსიურს.

კომენტარები: