თეზაურუსიd

Digital revolution

ციფრული რევოლუცია. ტერმინი პირველად ჟურნალმა Wired-მა გამოიყენა იმ ტრანსფორმაციის აღსაწერად, რომელიც გამოიწვია მაღალი ტექნოლოგიების შემოჭრამ ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრების ყველა ასპექტში.

კომენტარები: