თეზაურუსიd

Digitization

გაციფრულება. მსოფლიო კომუნიკაციის ერთ–ერთი უმთავრესი ტენდენცია კონსოლიდაციასთან, დერეგულაციასა და გლობალიზაციასთან ერთად (Cees Hamelink, World Communication. Diseprowerment & Empowerment. UK/US: Zed Books, 1995)

კომენტარები: