ლექსიკონიd

dip one's toes into

ახალ (აქამდე უცნობ) სფეროში პირველი ნაბიჯის გადადგმა, ძალების მოსინჯვა

 

The patriarch has also dipped his toe into politics, criticizing for example Georgia’s controversial education minister, Dmitry Shashkin – პატრიარქმა პოლიტიკაშიც მოსინჯა თავისი ძალები, როდესაც, მაგალითად, მან საქართველოს განათლების სადავო მინისტრი გააკრიტიკა [The National Interest; Thomas de WaalSpring for the Patriarchs”]

კომენტარები: