თეზაურუსიd

Disintermediation

დიზინტერმედიაცია. ტერმინი აღწერს პროცესს, რომელიც მწარმოებელსა და მომხმარებელს შუამავლის გარეშე აახლოებს ერთმანეთთან. თანამედროვე სამყაროში ამ ტერმინს უარყოფითი კონოტაცია აქვს, რადგან ძირითადად, ამ ტერმინს გამოიყენებენ იმ სამედიცინო და საადვოკატო ინტერნეტსაიტებთან მიმართებაში, რომლებიც ექიმებისა და იურისტ-კონსულტანტების გვერდის ავლით ახორციელებენ სამედიცინო, ფარმაცევტულ ან საადვოკატო მომსახურებას, რაც ხშირ შემთხვევაში არაკვალიფიციური და გაუმართლებელია და რითაც ხშირად ადამიანებს (მომხმარებლებს) ზიანი ადგებათ

კომენტარები: