ლექსიკონიd

dissatisfied with\at

(რაღაცით) უკმაყოფილო, იმედგაცრუებული

 

In Turkmenistan, people may be dissatisfied with their lot under the Berdymukhamedov dictatorship, but we have seen almost no demonstrations or unrest since independence in 1991 - თურქმენეთში შესაძლოა ხალხი უკმაყოფილო იყოს ბერდიმუჰამედოვის დიქტატურის ქვეშ თავიანთი ბედის გამო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ამ რესპუბლიკამ 1991 წელს დამოუკიდებლობა მოიპოვა, ჩვენ ფაქტობრივად იქ არც დემონსტრაციები და არც არანაირი არეულობა არ გვინახავს (Foreign Policy; Russell ZancaMubarak is toast, so why not some of the Eurasian tyrants?“)

კომენტარები: