ლექსიკონიd

divide-and-rule

დაყავი და იბატონე

 

After Georgia, supposedly, everything was different. Europe had woken up to the reality of the ex-KGB regime in Russia, its repression at home, aggression abroad, and use of divide-and-rule tactics in the European Union and NATO - საერთო აზრია, რომ საქართველოს მოვლენების შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. ევროპა გამოფხიზლდა, მან დაინახა, რომ ყოფილი “კგბ”-ს რეჟიმი რუსეთში, მის მიერ ქვეყნის შიგნით განხორციელებული რეპრესიები, საგარეო აგრესია, ევროკავშირსა და ნატოში “დაყავი და იბატონე”-ს პრინციპით მოქმედება - ეს ყველაფერი ფრიად რეალური რამაა [The Economist, “Business as usual - no thanks”]

კომენტარები: