ლექსიკონიd

do (someone’s) bidding

ვინმეს სურვილის, დავალების მიხედვით მოქმედება

 

The Chamber was doing the bidding of Georgian President - პალატა ამას საქართველოს პრეზიდენტის დავალებით აკეთებდა (Paul Rimple, EurasiaNet.org, Using “Different Methods” to Scrutinize Supporters of Billionaire)

კომენტარები: