ლექსიკონიd

do about face

საპირისპიროდ მოქცევა, რადიკალურად შეცვლა მოქმედებისა, მიმართულებისა, დამოკიდებულებისა

 

Microsoft does an about-face on Macs and Office 365 – მაიკროსოფტმა მაკსა და პროგრამა „ოფის 365“-სთან დაკავშირებით დამოკიდებულება რადიკალურად შეცვალა [“Microsoft Does an About-Face on Macs and Office 365”]

კომენტარები: