ლექსიკონიd

do down

  1. გაცურება, მოტყუება
  2. დამსახურების შემცირება; (სათანადოდ) ვერდაფასება, ვერშეფასება
  3. ცილისწამება, დისკრედიტაცია

 

It will offset the complaints from those foreigners who, your television channel can argue, are secretly bent on doing your country down - ეს გაანელებს იმ უცხოელთა პრეტენზიებს, რომლებსაც (თქვენს ტელევიზიებს ეს შეუძლიათ ამტკიცონ), თქვენი ქვეყნის დისკრედიტაციისაკენ აქვთ მიდრეკილება [The Economist, “How to rig an election”]

კომენტარები: