ლექსიკონიd

does not matter

მნიშვნელობის არქონა

 

South Ossetia is pointlessly provoking Tbilisi and the opinion of the EU, the only international actor left in Georgia/South Ossetia, seems not to matter to them at all - სამხრეთ ოსეთი გაუაზრებლად ახდენს თბილისის პროვოცირებას და ევროკავშირის აზრს, რომელიც დღეს ერთადერთი საერთაშორისო მოთამაშეა საქართველო – სამხრეთ ოსეთის საქმეში, მისთვის, როგორც ჩანს, საერთოდ არა აქვს მნიშვნელობა [The Telegraph, Sarah Marcus, “Russian journalist in defection-style move to Georgia; South Ossetia hold Georgian teenagers”]

კომენტარები: