ლექსიკონიd

dole out

დარიგება, გამოყოფა

 

He doled out huge amounts of money in stipends to Georgia's struggling artists and actors - მან გაჭირვებულ ქართველ ხელოვანებსა და მსახიობებს უამრავი ფული დაურიგა [Independent, Shaun Walker, “The billionaire with a Georgian dream”]

კომენტარები: