ლექსიკონიd

don't change horses in midstream

მიზანს ნუ გადაუხვევ

 

Variety is the spice of life, but don't change horses in midstream – მრავალფეროვნება ცხოვრებას ალამაზებს, მაგრამ მიზანს არ უნდა გადაუხვიო [Daily Herald, “The dueling proverbs”]

კომენტარები: