ლექსიკონიd

don't cross the bridge until you come to it

შენს წინ ხიდს ნუ დაწვავ

 

Don't cross the bridge until you come to it, but forewarned is forearmed - შენს წინ ხიდს ნუ დაწვავ, მაგრამ წინდახედული ადამიანი შეიარაღებულია [Daily Herald, “The dueling proverbs”]

კომენტარები: