თეზაურუსიd

Double-barreled question

გაორმაგებული, "ორლულიანი" შეკითხვა. ერთი შეკითხვა, რომელიც რეალურად ორ, ერთმანეთისგან განსხვავებულ პასუხს მოითხოვს. მაგალითად: "მოგწონთ თუ არა ამ ჟურნალის ფასი და სტილი?"

კომენტარები: