ლექსიკონიd

down the road

მომავალში

 

How this election cycle is perceived could be a crucial factor in determining the course of US-Georgian relations down the road - ის, თუ როგორ იქნება აღქმული არჩევნების ეს ციკლი, აშშ-საქართველოს მომავალი ურთიერთობების განსაზღვრისათვის საკვანძო ფაქტორი იქნება [Asia Times, Nicholas Clayton, „Clinton touched by dark Georgian satire“]

კომენტარები: