ლექსიკონიd

draw a line

წერტილის დასმა

 

He drew a line under the Bush presidency – მან წერტილი დაუსვა ბუშის მმართველობას [The independent, Mary Dejevsky, "Obama's 21st-century world order"]

კომენტარები: