ლექსიკონიd

draw an attention away

ყურადღების მოკლება

 

However, this focus on the election drew attention away from other political developments in Georgia... - არჩევნებზე ამ ფოკუსირებამ საქართველოს სხვა პოლიტიკურ მოვლენებს ყურადღება მოაკლო [The Faster Times; Lincoln MitchellBeyond the Elections in Georgia”] 

კომენტარები: