ლექსიკონიd

draw near

მოახლოება

 

Sweden, once hawkish, is softening as its presidency of the EU in 2009 draws near - ერთ დროს მებრძოლი შვედეთი თანდათან არბილებს თავის პოზიციებს, რადგან 2009 წლისათვის მისთვის ევროკავშირის თავმჯდომარეობა ახლოვდება [The Economist, “Business as usual - no thanks”]

კომენტარები: