ლექსიკონიd

draw to a close

დასასრულისკენ მიახლოება

 

But could it be that Washington's European age is drawing to a close? - შეიძლება ისეც იყოს, რომ ვაშინგტონის ევროპული საუკუნე დასასრულს უახლოვდება? [The independent, Mary Dejevsky, “Could Europe's new order be the old one in disguise”]

კომენტარები: