ლექსიკონიd

dream up

გამოგონება, მოფიქრება, (რამეზე) ფანტაზიორობა

 

The hotel was peppered with ... little phrases, presumably dreamt up by an American brand director in a New York office - სასტუმრო სავსე იყო ... პატარა ფრაზებით. როგორც ჩანს, ნიუ-იორკის ოფისში ამ თემაზე ამერიკელმა ბრენდ-დირექტორმა იფანტაზიორა [Independent, Shaun Walker, “If Sharon's not there, it ain't happening”]

კომენტარები: