თეზაურუსიd

Dress

ჩაცმულობა. არავერბალური კომუნიკაციის უმნიშვნელოვანესი ელემენტი, რომელიც მოიცავს: სამოსს, ვარცხნილობას, აქსესუარებსა და მაკიაჟს. ჩაცმულობა გადასცემს პიროვნების შესახებ მრავალ შეტყობინებას და ინფორმაციას: მის სქესს, კლასობრივ კუთვნილებას, სტატუსს, ასაკს, შემოსავლის დონეს, სოციალურ როლს, სოციალურ და ისტორიულ კონტესტს და ა. შ. 

კომენტარები: