ლექსიკონიd

drum up

მოზიდვა, მოტანა, შოვნა

 

The man who once only travelled incognito is now touring Georgia and drumming up support for his coalition - ადამიანი, რომელიც ერთ დროს მხოლოდ ინკოგნიტოდ მოგზაურობდა, ახლა მთელ საქართველოში დადის თავისი კოალიციისთვის მხარდამჭერების მოსაზიდად [Independent, Shaun Walker, “The billionaire with a Georgian dream”]

კომენტარები: