ლექსიკონიd

dry up (!)

  1. დაშრობა, ამოშრობა, გაშრობა;
  2. გამოფიტვა, ამოწურვა;
  3. (ჟარგ.) გაჩუმება, ლაპარაკის შეწყვეტა, მოკეტვა

 

Funding for the advocacy groups that had been at the heart of the Rose Revolution dried up - იმ უფლებადამცველი ჯგუფების დაფინანსება, რომლებიც ვარდების რევოლუციის მამოძრავებელ ძალას ქმნიდა, ამოიწურა [Washington Post, Philip P. Pan, “Georgia, a Nation Stalled On the Road to Democracy”]

კომენტარები: