ლექსიკონიd

dubbed-over

ხელახლა გახმოვანებული, დუბლირებული

 

One of the videos shows footage of the elderly man with a dubbed-over voice – ერთ-ერთ ვიდეოში მოხუცი კაცის კვალი ჩანს ხელახლა დუბლირებული ხმის ფონზე [The Telegraph, Sarah Marcus, “Facebook plays host to Georgian Orthodox Church-related scandal”]

კომენტარები: