თეზაურუსიd

Duopoly

დუოპოლია. მონოპოლია, რომელიც ორ ორგანიზაციას უპყრია ხელთ. მედიათეორიასა და პრაქტიკაში დუოპოლია თითქმის ფიქსირებულ ცნებად გამოიყენება დიდ ბრიტანეთში BBC-სა და IBA-ს "ორხელისუფლებიანობის"აღსანიშნავად.

კომენტარები: