თეზაურუსიd

Duverger's Law

დიუვერჟეს კანონი. ერთწევრიანი, უბრალო უმრავლესობის პრინციპზე დაფუძნებული საარჩევნო სისტემა, რომელიც ემსახურება ორი მთავარი პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბებას. კანონი ატარებს ფრანგი სოციოლოგის მორის დიუვერჟეს სახელს.

კომენტარები: