თეზაურუსიg

Gum print

წებოვანი ბეჭდვა. ფოტოს ბეჭდვის ნაირსახეობა, ტექნიკა მეცხრამეტე საუკუნეში, რომლის გამოყენებითაც ფოტო ზეთის საღებავით დახატულს ემსგავსებოდა.

კომენტარები: