თეზაურუსიh

H-certificate

სერთიფიკატი H. 1930 წელს კინოს ცენზურის ბრიტანული საბჭოს მიერ შემოღებული სერთიფიცირებული კატეგორია. იგი ენიჭებოდა ფილმებს, რომლებიც შეიცვადნენ ან საშინელებათა სცენებს, ან არაბუნებრივ სცენებს, ან ბავშვისთვის საცქერლად მიუღებელ  სახეებსა და ხატებს. გაუქმდა 1951 წელს.

კომენტარები: