ლექსიკონიh

hammer out

  1. განადგურება, მიწასთან გასწორება;
  2. შეთანხმება, დადგენა

 

High on the agenda will be hammering out the details of the much vaunted "new level" of defense cooperation between the U.S. and Georgia - დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავდაცვითი თანამშრომლობის ასე გაპიარებული „ახალი საფეხურის“ დეტალებზე შეთანხმებაა [Eurasianet.org, Joshua Kucera, “Pentagon Official In Tbilisi Working Out "New Level" Of Defense Cooperation”]

კომენტარები: