ლექსიკონიh

hand in hand

ფეხდაფეხ

 

Throughout the 90s in Central and Eastern Europe, and later in the Balkans reformism and democracy tended to go hand in hand- 90-იან წლებში ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპასა და მოგვიანებით ბალკანეთშიც დემოკრატია და რეფორმატორობა ფეხდაფეხ მიჰყვებოდა ერთმანეთს [euobserver.com, Nicu Popescu, „Democracy and reformism in EU’s neighbourhood“]

კომენტარები: