ლექსიკონიh

hand out

დაუფიქრებლად გაცემა, უფასოდ დარიგება

 

On polling day hand out free food and booze in poor areas - არჩევნების დღეს გაეცით უფასო საკვები და სასმელი ღარიბებით დასახლებულ ადგილებში [The Economist, “How to rig an election”]

კომენტარები: