ლექსიკონიh

hand over

გადაცემა (დოკუმენტისა, ნივთისა; ხელისუფლების, კონტროლის, უფლებამოსილების, პასუხისმგებლობის)

 

The recommendation of a report handed over to NATO at the alliance's headquarters in Brussels today by the group's chairwoman, former U.S. Secretary of State Madeleine Albright - ანგარიში და რეკომენდაცია ნატოს ბრიუსელში, ალიანსის შტაბბინაში ჯგუფის თავმჯდომარემ, აშშ-ს ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა მადლენ ოლბრაიტმა გადასცა [RFL/RL; Ahto LobjakasNATO Experts Recommend Balance Between Global Challenges, Local Concerns“]

კომენტარები: