ლექსიკონიh

hand-me-down

გაცვეთილი, კარგად ნახმარი

 

He walked to school through frozen fields in hand-me-down boots with no socks – ის სკოლაში გაყინული მინდვრების გავლით მიდიოდა, გამონაცვალი ფეხსაცმელი შიშველ, უწინდო ფეხზე ეცვა [Prospect, Wendell Steavenson, “The Good Oligarch”]

კომენტარები: