ლექსიკონიh

hands-on

აქტიური, საქმიანი

 

Incumbent Mayor enjoys wide and positive exposure on Georgia's pro-government broadcast media outlets, which regularly portray him as a competent, hands-on city executive - მოქმედ მერს საქართველოს პროსახელისუფლებო სამაუწყებლო მედია ფართოდ და პოზიტიურად აშუქებს და მას ქალაქის კომპეტენტურ, საქმიან მმართველად წარმოაჩენს [RFE/RL, Brian WhitmoreSmear And Loathing In Tbilisi“]

კომენტარები: