ლექსიკონიh

hang around \ about

  1. ირგვლივ ბოდიალი, ხეტიალი, ყურყუტი; აკიდება;
  2. მოახლოება, (ჰაერში) დაკიდება;

 

Many of the leaders had been hanging around since the fall of communism - ბევრი ლიდერი აქ კომუნიზმის დაცემის პერიოდიდან დაბოდიალობდა [Independent, Shaun Walker, “The leader looking beyond a revolution”]

კომენტარები: