ლექსიკონიh

hang out

  1. ცხოვრება, ბინადრობა; დროის გატარება;
  2. გამაგრება, (რაიმე ადგილიდან) შეწინააღმდეგება

 

Anti-president protesters ... were hanging out in makeshift cell-tents on Rustaveli - პრეზიდენტის მოწინააღმდეგეები კუსტარულ საკნებში გამაგრდნენ [The Telegraph, Sarah Marcus, “Joe Biden in Georgia”]

კომენტარები: