ლექსიკონიh

hanging onto mom’s apron strings

დედის კაბას გამოკერებული

 

If they're hanging onto my apron strings," Renee said, "I haven't done my job“ - ”ჩემს კაბას თუ არიან გამოკერებულნი”, ამბობს რენე, ”მაშინ საქმე ცუდად გამიკეთებია“ [Los Angeles Times, “An extraordinary family grew in Watts”]

კომენტარები: