ლექსიკონიh

hard time

რთული დრო, მძიმე პერიოდი, მძიმე დღეები

 

In other words, the EU is not a pole, but more akin to a horn of plenty fallen upon hard times - სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ევროკავშირი ეს არა პოლუსი არამედ სიუხვის რქაა, რომელსაც რთული დრო უდგას [RFL/RL; Ahto LobjakasWhat's In A Pole?“]

კომენტარები: