ლექსიკონიh

hard-line

სწორხაზოვანი, უკომპრომისო

 

Yet by openly dismissing Abkhazia’s democratic aspirations and blindly supporting Tbilisi’s hard-line isolationism, the West denies itself the very levers of influence that could be wielded to nudge the Abkhaz leadership on status issues and related negotiations - აფხაზეთის დემოკრატიული მისწრაფებების ღია უარყოფითა და თბილისის უკომპრომისო იზოლაციონიზმის ბრმა მხარდაჭერით დასავლეთი თავად ამბობს უარს გავლენის იმ ბერკეტების ფლობაზე, რომელთა გამოყენებასაც ის შესძლებდა, რათა აფხაზეთის ხელისუფლებისთვის სტატუსთან და მსგავს საკითხებთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების დაწყებისაკენ ებიძგა  [The New York Times, Lincoln Mitchel & Alexander CooleyA Counterproductive Disdain“]

კომენტარები: