ლექსიკონიh

hard-won

დიდი ძალისხმევით, წვალებით მიღწეული

 

[he wants] to do nothing - whether in the economy, in politics, or in any other domain, that might upset the current hard-won stability – {მას} არ სურს არაფერი ისეთის გაკეთება – არც ეკონომიკაში, არც პოლიტიკასა და არც რაიმე სხვა სფეროში – რაც შეარყევს დიდი წვალებით მიღწეულ სტაბილურობას [The Independent, Mary Dejevsky,“The next Russian Revolution”]

კომენტარები: