თეზაურუსიh

Harmonious Interaction

ჰარმონიული ინტერაქცია. მეგობრული და ორმხრივად მხარდამჭერი ურთიერთობა მედიასა და სარეკლამო ძალებს შორის. ტერმინი პირველად ფრედ ინგლისმა გამოიყენა (1972).

კომენტარები: