ლექსიკონიh

have a shot

შანსის, პერსპექტივის ქონა

 

Does Georgia have a shot at NATO membership after all? - საქართველოს ამ ყველაფრის შემდეგ ისევ აქვს ნატოში გაწევრიანების შანსი? [Eurasianet.org, Joshua Kucera, “What's Georgia Going To Get At The NATO Summit?”]

კომენტარები: