ლექსიკონიh

have a spring in (their) steps

ფეხქვეშ ყველა ფიანდაზად ეგება

 

In early 2011 the patriarchs have a spring in their steps - 2011 წლის დასაწყისში პატრიარქებს ყველა ფეხქვეშ ფიანდაზად ეგება [The National Interest, Thomas de WaalSpring for the Patriarchs”]

კომენტარები: