ლექსიკონიh

have a strong case

სერიოზული მიზეზების, არგუმენტების, ფაქტების ქონა;

 

Europeans have a strong case to argue that it is in Nato's strategic interest to pause its enlargement policy – ევროპას ძლიერი არგუმენტები აქვს, რომლებიც მოწმობს, რომ ნატოს გაფართოების შეჩერება მისსავე სტრატეგიულ ინტერესებში შედის [The independent, Mary Dejevsky, “Nato should stop expanding, says UK think tank”]

კომენტარები: