ლექსიკონიh

have an edge

უპირატესობის ქონა

 

As the two presidential candidates prepare to debate foreign affairs and national security this Friday night, the Republican nominee is widely assumed to have an edge - დამდეგ პარასკევს საგარეო პოლიტიკისა და ნაციონალური უსაფრთხოების საკითხებზე ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატთა დებატები გაიმართება და უმრავლესობას მიაჩნია, რომ რესპუბლიკელების კანდიდატს უპირატესობა ექნება [The Daily Beast, Owen Matthews, “Why McCain Loves Misha”]

კომენტარები: