ლექსიკონიh

have an eye (on)

თვალის დადგმა; დაკვირვება

 

Georgian diplomats may have an eye on Turkey's attempts to befriend both the west and its enemies - ქართველი დიპლომატები ალბათ თურქეთს აკვირდებიან, რომელიც ცდილობს დასავლეთის მეგობარიც იყოს და - მისი მტრებისაც [The Economist, „My friend's enemy is...my neighbour“]

კომენტარები: