ლექსიკონიh

have best of both worlds

ორი ურთიერთგამომრიცხავი რამის შეთავსება

 

They have the best of both worlds - მათ ორი ურთიერთგამომრიცხავი რამ შეათავსეს [The Irish Times, “Farmers who have the best of both worlds”]

კომენტარები: