ლექსიკონიh

have the best of both worlds

ორი კურდღლის ერთად დაჭერა

 

She had the best of both worlds this Christmas, he made it to the World Darts Championship in England and still made it home in time for Christmas with his family in Rockhampton - მან ამ შობას ორი კურდღელი ერთად დაიჭირა: ინგლისში, ისრის სროლის ჩემპიონატში მიიღო მონაწილეობა და თავის ოჯახთანაც ჩავიდა საშობაოდ, როკჰემპტონში [“Kyle faces tough competition at World Dart Championship”]

კომენტარები: