თეზაურუსიh

Hays Office

ჰეის-ოფისი. შეერთებულ შტატებში ცენზურის ეკვივალენტური ტერმინი, 1922 წლიდან 1950-იანი წლების დასაწყისამდე. 30 წლის განმავლობაში შეერთებულ შტატებში ფილმწარმოება ექვემდებარებოდა პოლიტიკურ და მორალურ ცენზურას კომიტეტის მხრიდან, რომელსაც თავდაპირველად სათავეში უილ ჰეისი ედგა. ოფისის სახელი სწორედ მისი პირველი პრეზიდენტის გვარისგან მომდინარეობს.

კომენტარები: